Menu

Over 6 millioner grasrotkroner

Lag og foreninger på Haugalandet har fått over 6,2 millioner kroner i grasrotmidler fra Norsk Tipping så langt i år.

Av admin | 09.09.2016 06:58:19

Det er rundt 22000 personer som har registrert seg som givere til disse mottakerne.

Norsk Tipping AS er et statlig instrument for å finansiere samfunnsnyttige formål. Fra en beskjeden start i 1948 (5 mill. kroner i overskudd) har overskuddet økt år for år. Prisjustert til 1999-kroner har selskapet i løpet av 51 år bidratt med 47 mrd. kroner til samfunnsnyttige formål.