Menu

Øvelse i Sveio

Politiets lokale IP 3-mannskaper gjennomfører i dag en øvelse med innsatsstyrken til HV-08 i Forsvaret. Øvelsen som begynner klokken 12.00 vil foregå på Tittelsnes Fort i Sveio.

Av admin | 08.06.2017 08:15:58

Sist politiet på Haugalandet hadde øvelse sammen med Forsvaret var i 2013.

-Hvis vi ikke trener på samvirke vil vi frata oss selv muligheten til å være effektive hvis en hendelse inntreffer, sier Oberst Bjørn Arild Siljebråten, distriktssjef for Heimevernet i Rogaland og Agder-fylkene.

-Det vil bli vanskelig å improvisere i en situasjon der Forsvaret skal være støttespiller for politiet hvis vi ikke kjenner hverandre.

Følgende moment skal trenes på:

  • Operativt samvirke mellom de to aktørene
  • Samvirke på samband etter HV har fått nødnett
  • Samspill i forhold til kommandolinjer