Menu

Østavind og tørke har skadet barskogen

I noen områder har østavind og tørke gjort store skader på barskogen langs kysten, Hordaland, Rogaland og Agder er særlig rammet. Noen steder er over 60 prosent av gran- og furuskogen ødelagt.

Av admin | 10.07.2014 05:36:13

Skadene er kartlagt hos Fylkesmannen i Rogaland. Av det kontrollerte arealet var mer enn 60 prosent av gran- og furutrærne ødelagt.

Ingen forsikringsordning dekker dette Og det er skogeierne som må ta tapet.

Rådet til skogeierene er å ha is i magen og vente. Dersom det er noe grønt på trærne er det fortsatt håp, sier skogbruksinstruktør Tårn Sigve Smith.(NRK)

Av Veronica Rona Thomassen | 10.07.2014 kl.08:35