Menu

Ordføreren kan ha brutt loven

Ordfører i Karmøy Jarle Nilsen (Ap) kan ha brutt loven og hindret den demokratiske prosessen i kommunestyret da han nektet å legge frem et forslag vedrørende Fjord Motorpark. Det kan få konsekvenser.

Av Egil M Solberg | 25.01.2017 14:25:21

Ordføreren nektet 19. desember 2016 å ta opp forslaget om å disponere avsatte økonomiske midler til Fjord Motorpark.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet bekrefter overfor Thorheim at partiet hadde krav på å få lagt frem sitt forslag, selv om Thorheim selv var forhindret fra å delta på møtet.

– Kommuneloven gjør det helt klart at ordføreren ikke har anledningen til å hindre at en sak fra sakslisten blir tatt opp, forklarer Thorheim.

Ordføreren hevdet feilaktig også at frist for innlevering av saken ikke var innfridd. Dokumentasjon Radio Haugaland har fått tilgang til, viser at også denne påstanden er feilaktig.

Nå vil Thorheim kreve en forklaring fra ordføreren under kommunestyremøtet den 6. februar.

Dersom det nå blir klart at ordføreren har brutt loven og misbrukt sin posisjon for å hindre den demokratiske prosessen, kan det får konsekvenser både for Nilsen selv og for kommunene som kan bli erstatningsansvarlige overfor Fjord Motorpark.

Demonstrasjon mot ordføreren
– På bakgrunn av ordførerens sabotasje av den demokratiske prosessen vil vi demonstrere i forbindelse med kommunestyremøtet den 6. februar. Vi kan ikke lenger sitte stille å la dette skje flere ganger, sier styreleder Arvid Grimstvedt i Fjord Motorpark.

Stadige utsettelser på utbetalingene har skap store problemer for motorparken. Dette har satt sinnene i kok hos mange. Grimstvedt var ikke nådig da han i desember kommenterte saken på Facebook:

«Denne ordføreren har et sjeldent markeringsbehov og vi kan trygt hevde at Jarle Nilsen ikke er ordfører for flertallet i kommunestyret.»

Konsekvensene er nå at motorparken ikke lenger har evnen til å betjene sine løpende forpliktelser.

«Regningene for prosjektering og støyanalyse forfaller til betaling. Nå er det opp til klubbene og kreditorene å beslutte om det er mulig å stole på positiv behandling i neste kommunestyremøtet 6. februar.», skriver Grimstvedt.

– Jeg er skuffet over at ordføreren stritter imot vedtaket om å gi midler til motorparken. Ordfører Jarle Nilsen står for en kampanje mot motorparken, sier en skuffet Thorheim til Radio Haugaland.