Menu
Haugaland VGS

Karakterer i orden og atferd

Haugaland videregående skole skulle være med i et prøveprosjekt hvor elevene ikke skulle bedømmes på orden og atferd. Tekniske problemer fører nå til at prøveordningen må utsettes.

Av Egil M Solberg | 01.03.2016 10:24:24

Haugaland videregående skole søkte våren 2015, sammen med flere andre skoler i fylket, om å få være med i et forsøk uten karakterer i orden og atferd. Dette var startet opp ett år tidligere og skulle utvides i skoleåret 2015-16.

– Dessverre har Utdanningsdirektoratet per i dag ikke godkjent utvidelsen, vi venter fortsatt på svar. Skolens ledelse har derfor besluttet at vi må avlyse forsøket for inneværende skoleår. skriver fungerende rektor, Solveig R. Kalstad i en melding.

Det er uklart når forsøket kan starte opp igjen.

– En av utfordringene skal være hvordan man teknisk endrer på vitnemålene, opplyser Kalstad.

Dermed vil elevene likevel få karakterer i orden og atferd når det settes karakterer til sommeren.