Menu
graf opp vekst

Optimisme i Rogaland

I en samfunnsundersøkelse gjort av Gjensidige fremkommer det nå at stadig flere har tro på fremtiden. Ingen andre steder i landet har optimismen vokst så mye som i Rogaland det siste året.

Av Egil M Solberg | 04.07.2017 13:51:59

Hvert år siden 2010 har 4400 nordmenn blitt spurt om sine forventninger til egen privatøkonomi.

Undersøkelsen viser i år at 34 % av de spurte har tro på bedring i sin økonomi. Året før var tallet 24 %.

– Det er oppsiktsvekkende at optimismen har tatt seg opp så raskt, men forventningene er fortsatt på et lavere nivå enn i årene før oljeprisen falt, sier Gjensidige Bank-sjef Hans Harén i en pressemelding.

Det er den under 25 år som er mest optimistiske. Her har halvparten svart at de forventer bedre økonomi fremover.