Menu

Optimisme i oljebransjen

Ifølge Statistisk sentralbyrå er anslagene for investeringer til olje- og gassvirksomheten i 2009 nå på hele 145,5 milliarder kroner. Det er opp 12,7 mrd fra forrige kvartal. Investeringsanslagene kommer i hovedsak på felt i drift.

Av admin | 04.12.2008 17:01:18

 

Anslaget for felt i drift i 2009 er nå på hele 74 milliarder kroner – 11,9 milliarder høyere enn ved forrige rapportering og 18,8 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2008.

– I 2009 er det spesielt feltene Ekofisk, Troll, Ormen Lange og Valhall som skiller seg ut med høyt investeringsnivå, skriver SSB.

Investeringene til letevirksomheten i 2009 blir nå anslått til 29,1 milliarder kroner – 2,3 milliarder lavere enn i forrige kvartal. Anslaget er 0,6 milliarder lavere enn tilsvarende tall for 2008.

Utbygging
Investeringer til feltutbygging er nå anslått til 34,4 milliarder kroner i 2009. Dette er 1,0 milliarder høyere enn anslått i forrige kvartal. Sammenlignet med anslaget for 2008, gitt i 4. kvartal 2007, er anslaget for 2009 1,6 milliarder kroner lavere.

– Det er forventet at flere utbyggingsprosjekter skal opp til godkjenning hos myndighetene i løpet av 2009. Det største av dem er Goliat. Eventuelle godkjenninger av disse prosjektene vil gi mer investeringer i 2009 og vil i så fall komme i tillegg i senere undersøkelser, skriver SSB.

Av Egil Kr. Solberg | 04.12.2008 kl.17:0