Menu

Optimisme i industrien

Økt produksjon og økt sysselsetning fremover gir økt optimisme i industrien.

Av Tomas Johannessen | 22.01.2018 08:59:30

Den samlede industrisysselsettingen viser en liten oppgang i fjerde kvartal 2017, etter å ha vært negativ siden fjerde kvartal 2013, viser tall fra SSB som Hnytt presenter i dag.

«En svekkelse av kronekursen mot viktige handelspartnere kan bidra til å forklare prisveksten i eksportmarkedet», skriver SSB.