Menu

Oppviglere som intet har forstått

RETT PÅ SAK: Oppviglerne blant Statoils aksjonærer har ikke forstått at et privat og børsnotert aksjeselskap ikke kan drive saksbehandling på generalforsamlingen

Av admin | 20.05.2010 09:31:22

   
    Kommentar av
    Ragnar Larsen.

 

Generalforsamlingen i Statoil i går ble en effektiv demonstrasjon av hvor uryddig det blir når politiske hobbysaker blir forsøkt presset inn i private bedrifter.

         Statoil opererer i mange land. Canada er ett av dem. Der skal olje utvinnes fra sand. Det gjøres på den måten at matjorda fjernes og legges til side. I den sanden som ligger under, er det svære oljeforekomster, som utvinnes ved å behandle sanden med damp og varmt vann. Når den utvinnbare oljen er tatt ut, legges matjorda på plass og naturen føres tilbake til sin opprinnelige form.

         Derfor har kanadiske myndigheter ikke sett noen grunn til at landets naturressurser skal forbli ubenyttet. Landet ønsker å gjøre seg mindre avhengig av oljeimport og utvinning av petroleum fra oljesand er miljømessig helt akseptabelt.

         Men det er typisk norsk å blande seg inn i andre lands interne anliggender. Selv høyst folkestyrte land i den internasjonale eliteserie av demokratier blir målskive for sære utgruppers hobby. De svært ekstreme og til dels voldelige organisasjonene Greenpeace og World Wildlife Fund har kjøpt aksjer i Statoil og utnyttet sine aksjonærrettigheter i får til å foreslå at generalforsamlingen burde vedta at selskapet ikke skal engasjere seg på de kanadiske oljesandfeltene.

         Forslaget fikk ikke rare tilslutningen, men er typisk for sammenblanding av politikk og næringsdrift. Kanadiske myndigheter vet selvsagt ikke landets beste. Det gjør derimot høyst originale organisasjoner i Norge. De organer som det kanadiske folk har sammensatt gjennom demokratiske valg skal heller finne seg i å bli underlagt hobbysynspunkter fra norske utgrupper.

         Til og med Kirken har funnet grunn til å delta i hylekoret mot at Statoil oppfyller kanadiske myndigheters ønsker. Opplysningsvesenets fond, som forvalter Kirkens eiendomsmilliarder, deltok i hylekoret mot det selskapet hvor fondet er aksjonær. Vi trodde Kirkens oppgave er å utbre Jesu evangelium, men forstår nå at det er et avleggs syn. Den norske kirke opptrer i økende grad som politisk aktør på SV-premisser. Ingen må derfor bli overrasket over at Den norske kirke taper terreng.

         Generalforsamlingens oppviglere samlet bare i overkant av 1 prosent av stemmene. Noe annet var heller ikke å vente. Statoil er et privat og børsnotert selskap med engasjement i utallige prosjekter verden over. Det er helt uhørt å drive saksbehandling av enkeltprosjekter på selskapets generalforsamling. De som er uenig i selskapets operative virksomhet, får heller arbeide for at bedriftsforsamlingen velger et nytt styre. I norske aksjeselskaper er det styret som styrer bedriften.

         Kristelig Folkeparti og Venstre har i Stortinget fremmet forslag om å instruere Statoil om å droppe kanadisk oljesand. Dette skandaløse forslaget fikk bare de to partiers stemmer. Det er helt bort i natta at Stortinget skal gjøre seg til herre over et privat selskap i dets operasjoner i andre land.

         Arbeiderpartiet privatiserte Statoil for 10 år siden for å unngå at selskapet skal være kasteball for politiske aktivister. Dermed er det ikke lenger slik at olje- og energiministeren er selskapets generalforsamling. Statoil har mange aksjonærer og det ville være et overgrep mot andre eiere om Regjeringen, som forvalter statens eierskap, skulle drive politikk gjennom generalforsamlingen.

         Statsminister Jens Stoltenberg har opptrådt ryddig ved å være tydelig på at staten ikke skal styre Statoil. Det er det selskapets egne organer som skal ? med og uten politiske oppviglere blant aksjonærene.


Av KOMMENTATOR: Ragnar Larsen | 20.05.2010 kl.09:30