Menu

Oppsigelser i Siemens

Totalt 25 ansatte permitteres og det blir to-tre oppsigelser når Siemens nå reduserer bemanningen på Bømlo. Det er den lave oljeprisen og få oppdrag som gjør at selskapet nå må kutte.

Av Egil M Solberg | 17.11.2016 13:40:54

På grunn av lave oljepriser og fall i markedet har Siemens Subsea annonsert at om lag 95 årsverk i Norge blir berørt av oppsigelser eller permitteringer.

I tillegg berøres om lag 60 ansatte i Storbritannia. Dette ble kommunisert under allmøter onsdag denne uken.

Oljeprisene har falt med over 55 prosent de siste to årene. Fra et totalmarked i verden på ca 550 prosjekter i 2014, har vi nå falt til et totalmarked på under 30 prosjekter i 2016. Utviklingen har vært dårligere enn vi hadde fryktet på starten av 2016, heter det i en pressemelding.

Det blir også reduksjon i bemanningen i Kongsberg, Trondheim, Oslo, Bergen og Stavanger.