Menu

Opprettholder trykken på beredskap

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har hevede beredskapen og har fokus på å patruljere viktige innfartsårer og knutepunkt. Alle politipatruljer er nå også bevæpnet.

Av admin | 25.07.2014 15:06:20

Grunnlaget bak den høynede beredskap er den generelle trusselvurderingen mot Norge. Det er snakk om en uspesifikk trussel som på nåværende tidspunkt ikke er rettet mot konkrete personer, objekt, arrangement eller geografiske steder.

– Vi vurderer det som nødvendig å bruke ressurser på viktige forebyggende tiltak, samt både synlig og skjult patruljering, opplyser fungerende stabssjef Jan Geir Hessen.

Torsdag ble det innført bevæpnet patrulje i forbindelse med utenlandsflygninger i distriktet. Politimesteren har også gitt ordre om generell bevæpning av alle patruljer.

Av Egil M Solberg | 25.07.2014 kl.18:04