Menu
grill

Opphever bålforbudet på Karmøy

Brannsjefen i Karmøy har opphevet det midlertidige bålforbudet som ble innført 8. mai. Det er likevel kun tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Av Eirin Marthinussen | 19.05.2016 14:07:27

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

All bålbrenning skjer på eget ansvar. En voksen person skal være ansvarlig og være tilstede ved bålbrenningen.

Den ansvarshavende skal sørge for at bålet holdes under kontroll, og at det slokkes forsvarlig med rikelige mengder vann. Finnes det ikke vann på stedet, må dette tas med. Grunneiers tillatelse skal innhentes.