Menu

Oppgradering førte til underskudd

Årsresultatet i konsernet FK Haugesund endte med et tap på 1 424 454,- i 2014. Det negative driftsresultatet skyldes i hovedsak oppgradering av anlegg og økte arrangementskostnader.

Av Egil M Solberg | 10.03.2015 14:09:25

Tallene ble lagt frem for generalforsamlingen i FK Haugesund AS i går.

Konsernregnskapet for 2014 viser en omsetning på 69 103 317,- og driftskostnadene utgjør kr 71 258 970,-.

FK Haugesund vil likevel oppnå kategori III av NFF i deres finansielle oppfølgingssystem (FOS), opplyser daglig leder Asle Skjærstad i FK Haugesund.