Menu

Oppgitt men gir ikke opp

Ordfører i Haugesund, Petter Steen er oppgitt over planene om å legge ned 110-sentralen på Haugalandet.

Av admin | 23.01.2013 07:50:28

Tidligere har myndighetene lovet å oppgradere sentralen for å møte kravene som kommer med det nye nødnettet.

Steen sier til NRK at slike doble signaler er en håpløs måte å drive offentlig administrasjon på. -Hovedpoenget er å få til en best mulig integrasjon av nødetatene innenfor det som er en naturlig region mellom Boknafjorden og Bjørnefjorden, sier Steen.

Av Rolf Helge Tveit | 23.01.2013 kl.07:50