Menu
Lakselus

– Oppdrettsanleggene har skylden

Det er oppdrettsanleggene som er hovedkilden for spredning av lakselus langs norskekysten. Det blir dokumentert for første gang i en forskningsrapport, skriver DN.

Av admin | 07.11.2017 06:48:04

Det har i årevis vært uenighet mellom fiskeoppdretterne og villakstilhengerne om hvem som er skyld i oppblomstringen av lakselus.

Lakselus er en art i gruppen hoppekreps. Den lever som marin parasitt på laksefisker. Den lever av slimet, huden og blodet til fisken.