Menu

Oppbemmanner syke- og aldershjemmene

Formannskapet i Karmøy gikk i går inn for å oppbemanne syke- og aldershjemmene i kommunen med 46,2 årsverk innen 2009. Dette er over ti årsverk mer enn det rådmannen foreslo.

Av admin | 27.02.2007 07:17:14

– Vi mener at vi da har et brukbart nivå på eldreomsorgen og det skal vi ha. Vi skal ha en god omsorg i intstitusjonene våre og nå når vi har gått såpass drastisk til verks, med mer enn det rådmannen mente var nødvendig, håper vi at dette vil gi gode resultater, sier fungerende ordfører i Karmøy, Helga Rullestad. Rådmannen ville kun oppbemanne med knapt seks årsverk innen pleie i år. Det mente politikerne var for lite. Nå skal saken til behandling i kommunestyret.

Av Magnus Berning | 27.02.2007 kl.11:0