Menu

Ønsker regioner, ikke fylker

Regjeringen ønsker å dele landet inn i ti regioner, mot dagens 19 fylker. Det ble klart da kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la fram sin stortingsmelding om regionreform

Av admin | 05.04.2016 12:02:57

– Dagens fylkeskommuner er gått ut på dato, sa Sanner.

Regjeringen mener en halvering av antall fylkeskommuner vil legge til rette for en mer effektiv samhandling mellom region og stat, skriver TV2.