Menu

Ønsker ny bydel

Ordfører i Haugesund, Petter Steen jr. ønsker å bygge opp en ny bydel på den nye kunstige øya ved Storasundsskjærene, skriver Haugesunds Avis. I forbindelse med den nye broforbindelsen til Risøy blir det laget en kunstig øy på omtrent 130 mål.

Av admin | 14.05.2010 07:47:32

– Målet må være å etablere en levende bydel med både boliger og næring, og da gjerne næringsvirksomhet med et kulturelt preg som kafeer, kunstverksteder og lignende.

Ordføreren ser for seg en bydel som arkitektonisk står i kontrast til den gamle bebyggelsen på Risøy og fastlandet, gjerne med et spektakulært signaturbygg ut mot Karmsundet.

Steen tenker at arbeidet kan komme i gang i løpet av en tiårsperiode. 

Han utfordrer arkitekter og byplanleggere til å benytte seg av denne sjansen til etablere en helt ny bydel.

Publisert av Lisa Lien | 14.05.2010 kl.07:46