Menu

Ønsker ikke mer makt til læreren

Kunnskapsdepartementet foreslår å gi lærerne lov til å utvise elever fra undervisningen i opptil en dag. Fylkesmennene i Rogaland og Hordaland er skeptisk til dette, skriver havis.no.

Av admin | 14.01.2010 06:10:57

I et høringsnotat viser departementet til at endringen vil bevare og styrke lærerne sin autoritet i undervisningssituasjonen

– Etter Fylkesmannen sin mening er det vanskelig å se at framlegget er egnet til å styrke læreren sin autoritet i undervisningssituasjonen. I stedet risikerer en å svekke rettstryggheten til eleven, skriver Fylkesmannen i Rogaland, til Kunnskapsdepartementet.

Etter gjeldende rett er det et krav at rektor skal ha rådført seg med læreren til eleven før det blir fattet vedtak om bortvising. Fylkesmannen mener det er uheldig om dette kravet faller bort.

Publisert av Lisa Lien | 14.01.2010 kl.06:0