Menu
Karmøy Rådhus

Ønsker forslag til kulturpris

Karmøy kommune ønsker forslag til kulturpris, byggeskikkpris og søknader til kulturstipend innen 1. november. Brettseileren Martin Møller Hovda fikk i 2015 kulturstipend fra Karmøy kommune.

Av Eirin Marthinussen | 03.10.2016 13:36:39

Karmøy kommune ønsker forslag til følgende priser og stipend

Kulturpris
Kan deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som gjør, eller har gjort, en betydelig innsats innen kultursektoren i Karmøy kommune.

Kulturstipend
Kan deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner innen sang, musikk, idrett, kunst og kultur. Stipendet kan brukes til videreutdanning, deltakelse på seminar og kurs, studiereise, treningsleir, deltakelse i konkurranse eller formidlingsprosjekt. Søker må bo eller ha tilknytning til Karmøy kommune.

Byggeskikkpris
Deles ut årlig til den som har gjort en innsats innen god byggeskikk i Karmøy kommune. Prisen kan enten gå til vedlikehold, restaurering/tilbygg eller nybygg. Forslag kan gjelde alle typer bygg innen bolig, næring og fritid. Ved nybygg vil det bli lagt vekt på materialvalg og energiøkonomi. Søknad må inneholde navn på eier, adresse og en enkel begrunnelse.