Menu

Ønsker å øke kvinneandelen i lokalpolitikken

5. mai inviterer prosjektet "Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken" alle interesserte til temakveld på rådhuset i Karmøy. Prosjektet er igangsatt av kommunaldepartementet for å øke kvinneandelen i lokalpolitikken.

Av admin | 03.05.2010 09:48:54

Målet er å finne strategier og tiltak som gjør det mer attraktivt å delta.
I Rogaland deltar kommunene Hå, Strand og Karmøy. Disse kommunene har kalt sitt prosjekt for «Jentespranget».

12. september 2011 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg, og på møtet 5. mai blir det blant annet tatt opp problemstillinger som er aktuelle i forhold til prosessen som partiene gjennomfører i forkant av dette.

Av Lisa Lien | 03.05.2010 kl.09:3