Menu

Ønsker å endre barnevernsloven

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt ønsker å endre barnevernsloven. Hun mener opplysningsplikten bør stå like sterkt som taushetsplikten, skriver Haugesunds Avis.

Av admin | 10.12.2008 10:32:10

Etter dagens bestemmelser har barnevernet adgang til å gi tilbakemelding til den som melder bekymring for et barns omsorgssituasjon, om at meldingen er mottatt og vil bli fulgt opp. Dette foreslås erstattet med en lovfestet plikt til å gi slik tilbakemeldingen.

– Det vil styrke tilliten til at barnevernet følger opp og bidrar til at flere vil melde fra til barnevernet om barn som kan være utsatt for omsorgssvikt, sier ministeren på partementets hjemmesider.

Dette og flere andre endringsforslag er ute til høring. Fristen er 12.desember.

Publisert av Lisa Lien | 10.12.2008 kl.10:3