Menu

Ønsker å bli sunnere

Folk fra Rogaland ønsker å leve sunnere, men sliter med å legge om vanene.

Av Egil M Solberg | 18.09.2017 15:45:35

Det er i en undersøkelse gjennomført av YouGov for Herbalife at det fremkommer at folk fra Rogaland ønsker å leve sunnere, men sliter med å legge om vanene.

I undersøkelsen fremkommer det også at Rogaland er blant annet det desidert beste fylket i landet på frokostspising, hvor kun fire prosent sjeldent eller aldri spiser frokost.