Menu
haugaland_kraft

Omstrukturerer kraftselskapene

Omstrukturering av Haugaland Kraft AS og Sunnhordland Kraftlag AS gjennom kjøp og salg av virksomhetsområder, ble i dag vedtatt i generalforsamlinger.

Av Egil M Solberg | 10.09.2015 20:56:38

Vedtakene er gjort med forbehold om godkjenning fra styresmaktene.

Etter omstruktureringen blir Sunnhordland Kraftlag et rendyrket produksjonsselskap, og Haugaland Kraft et rendyrket kunde/ infrastrukturselskap.

Haugaland Kraft vil fortsatt eie over 40,5 % i Sunnhordland Kraftlag AS.

Begge selskap har hatt god utvikling de senere år og har skapt betydelige resultater for sine eiere.

Behovet for å gjøre strukturelle endringer er nødvendig for å sikre videre vekst, sier styreleder i Haugaland Kraft Didrik Ferkingstad.