Menu

Omstillingspakker til 450 på Karmøy

Prosessen med omstillingspakker som virkemidler har startet på Karmøy. Hydro vil bruke store summer på nye jobber når 450 må gå.

Av admin | 27.12.2008 10:30:05


Hydro har produsert aluminium på Karmøy siden 1967, i to parallelle cellelinjer med eldre
Søderberg-teknologi og en med nyere prebake-teknologi. (Foto: Helge Hansen)

I Hydro er prinsippet at sluttpakker er siste utvei. De velger heller omstillingspakker som får overtallige over i nye jobber. Både på Herøya og i Årdal/Høyanger har de klart å skape alternative arbeidsplasser til minst like mange som ble overtallig.

? Det har verken høyere eller lavere kostnader enn vanlige sluttpakker ville hatt, men det gir en større samfunnsmessig verdi, slik vi ser det, sier Tom Petter Johansen i Hydro til Aftenbladet.

StatoilHydro har imidlertid valgt å bruke personlige sluttpakker når 2000 ansatte i konsernet er erklært overflødig.

? Sluttpakker er effektivt, det er jo derfor det brukes. Ordningen gir rask nedbemanning og er basert på frivillighet, sier avdelingsdirektør i Nav, Åge Hansen til Aftenbladet.

Egil Kr. Solberg | 27.12.2008 kl.10:1