Menu

Omfattende streik i kommunesektoren

Den største streiken på 30 år og som rammer kommuner over hele landet har i første omgang ført til at 129 personer i Haugesund og 123 personer i Karmøy er tatt ut i streik.

Av admin | 28.05.2010 10:25:36

De kommuneansatte protesterer mot for dårlige kvinne- og likelønnstilbud fra de kommunale arbeidsgiverne.

Enheter i Haugesund kommune som blir rammet:

• Servicesenteret – Det vil bli gitt et redusert tjenestetilbud innen saksbehandling og kundemottak. Kommunens sentralbord vil være bemannet.
• Teknisk forvaltning – Redusert saksbehandling da saksbehandlere er tatt ut i streik.
• Teknisk drift – Utestyrken til driftsenheten vil bli rammet.
• Arkivenheten – Postmottaket er rammet. Dette medfører reduserte saksbehandling inn postmottak og arkiv.
• Rådhuset – Formannskapskontoret blir rammet.
• Skoler – Sekretærer ved grunnskolene i kommunen
• Boligkontoret

Enheter som er rammet i Karmøy er:

  • Bestillerkontor for helse- og sosial
  • Bibliotek og kulturhus
  • Driftsavdelingen (vei, drift/vedlikehold idrettsbygg m.fl.)
  • Eiendomsavdelingen
  • Var-avdelingen (vannverk, kloakk)
  • Servicetorg og sentralbord

Ingen videregående skoler i Nord-Rogaland er foreløpig tatt ut i streik.

Av Egil Kr. Solberg | 28.05.2010 kl.10:25