Menu

Omfattende ombygginger på Kårstø

Gassco AS har fått Petroleumstilsynets samtykke til å utføre ombyggingsarbeid på Kårstø prosessanlegg. Selskapet skal modifisere en eksisterende overføringslinje mellom inntakene for Åsgard Transport og Statpipe.

Av admin | 03.02.2007 10:31:43

På Kårstø gassbehandlingsanlegg ilandføres det gass gjennom rørledningene Statpipe og Åsgard Transport.

Som en del av Kårstøanlegget finnes det i dag en overføringslinje for å transportere rikgass fra Statpipeinntak til Åsgardinntak.

Fra 1.10.2007 vil det være behov for å endre strømningsretning fra Åsgardinntak til Statpipeinntak slik at rikgass fra Åsgardrørledningen kan prosesseres i Statpipe prosesseringsanlegg som vil ha ledig kapasitet.

Samtykket omfatter modifikasjon av overføringslinje for rikgass fra Åsgardinntak til Statpipeinntak.

Av Egil Kr. Solberg | 03.02.2007 kl.10:3