Menu

Omfattende modernisering av politiet

Politiets storsatsing på modernisering av sine IKT-løsninger er i gang. Politiet vil nå få på plass en ny og moderne løsning for brukeradministrasjon.

Av Egil M Solberg | 03.03.2015 10:56:56

Et av hovedformålene med løsningen er å sikre bedre sporbarhet og dokumentasjon, slik at tilgang til informasjonen som ligger i Politiets systemer holdes innenfor grensene av tjenstlige behov.

Den nye politiregisterloven setter rammebetingelsene for dette, og Politiet gjennomfører i disse dager et eget endringsprogram for å tilpasse Politiets eksisterende systemer etter kravene i den nye loven.

Kontrakten er verdt om lag 12 millioner kroner, medregnet inntil fire år med vedlikehold.