Menu

Oljepengene vil slå ut industri på Vestlandet

Sentralbanksjef Sven Gjedrem spår dårlige tider på ensidige industristeder. Ifølge Økonomisk rapport mener han at bruken av oljepenger vil slå ut industrien i fjordene på Vestlandet.

Av admin | 20.05.2010 12:10:46

– Den økonomiske geografien vil endre seg i Norge de neste 10 til 15 årene. Industrien og industristeder kan gå tapt, sa han under en høring i Stortinget. Temaet var stortingsmeldingen om de norske finansmarkedene i 2009.

Han avviste å sette navn på den delen av industrien som kan bli borte.

Ifølge Aftenposten dreier det seg likevel om den kraftkrevende industrien, verftsindustrien på Vestlandet som bygger for oljeindustrien og små og litt større steder som er dominert av industrien.

– Det er den norske lønnsveksten som slår ut industrien, sa sentralbanksjefen og gikk dermed rett inn i årets lønnsoppgjør. Han påpekte at norske lønninger øker mer enn i land vi sammenlikner oss med, skriver Økonomisk rapport.

Av Egil Kr. Solberg | 20.05.2010 kl.12:09