Menu

Økt støtte til Utsira-båt

Fylkespolitikerne i Rogaland øker den økonomiske støtten til Utsira-båten med 500 000 kroner.

Av admin | 30.11.2016 06:42:20

Pengene gjør at Utsira får en helårsrute med fire daglige avganger på hverdagene og tre daglige avganger i helgene.

Rutebåten ankommer og går som regel fra Nordvikvågen, med unntak av enkelte dager med kraftig vær fra nord. Rutebåten har egen facebookside og en egen varlingstjeneste på SMS som benyttes ved alternativt endring av havn.