Menu
Flyktninger
FOTO: Kjell Bua

Økt skepsis til innvandrere

En tredel av befolkningen synes det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge. Flere mener også at innvandrere er en kilde til utrygghet i samfunnet.

Av Egil M Solberg | 21.12.2016 07:05:09

Det er en økning på fire prosent som synes det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge det siste året.

Tolv prosent synes det bør bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, mens halvparten mener adgangen til opphold bør være som i dag.

Det framgår av den årlige undersøkelsen av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring som Statistisk sentralbyrå har utført.