Menu

Økt risk for stor ulykke

Det har vært en økning i alvorlige hydrokarbonlekkasjer og brønnkontrollhendelser på norsk sokkel.

Av admin | 02.05.2017 06:09:50

Det gjør at risikoen for at det skal skje en stor ulykke med flere omkomne er større, viser tall fra Petroleumstilsynet.

Tilsynet mener det er bekymringsfullt at storulykkeindikatoren er høyere nå enn i 2014.