Menu

Økt markedsføring for maritime skoler

Lokale rederier og lokale maritime utdanningsinstitusjoner vil etablere et maritimt akademi i Haugesund. Partene skal 23. juni signere partnerskapsavtalen som skal ligge til grunn for etableringen.

Av admin | 17.06.2008 13:24:32

Partnerskapsavtalen skal finne sted på helikopterdekket om bord på Østensjø Rederi sitt siste nybygg, Edda Flora, som klares for levering fra Karmsund Maritime på Kolstøneset.

Formålet med etableringen av Maritime Academy of Haugesund, er å styrke markedsføringen av den maritime utdanningen ved Karmsund videregående skole, herunder den maritime fagskolen, og den maritime utdanningen ved Høgskolen Stord/Haugesund samt for å effektivisere ressursutnyttelsen i den maritime utdanningen. Dessuten er formålet spesifisert samarbeid på særskilte områder.

Markedsføringen skal skje både nasjonalt og internasjonalt. Bak etableringen av akademiet ligger et svært godt samarbeid mellom rederiene og skolene.

Sammen med de nevnte skoler, står rederiene Knutsen OAS Shipping, Eidesvik Offshore, Østensjø Rederi og Solstad Offshore bak etableringen av Maritime Academy of Haugesund. Av Egil Kr. Solberg | 17.06.2008 kl.13:2