Menu

Økt etterspørsel etter norsk gass

I løpet av 2009 har operatørselskapet Gassco transportert 99,8 milliarder standard kubikkmeter norsk gass. Det er en økning på cirka 2,3 milliarder Sm3 i forhold til året før. Den gjennomsnittlige regularitet for transportsystemet var på 99,6 %.

Av admin | 18.01.2010 15:54:50

Gassco Jan Hauge
– For Gassco som operatør, er det en målsetting å drive det integrerte transportsystemet for norsk gass med
høyest mulig regularitet, skriver selskapet i en pressemelding. Foto: Gassco.

Gasscos oversikt per 1. januar viser at drøyt 96,6 milliarder Sm3 gass er transportert fra norsk sokkel via rørledninger til mottaksterminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia i 2009.

Oversikten viser videre at 1,4 milliard Sm3 gass er levert til innlands forbruk, mens cirka 1,8 milliarder Sm3 gass er levert til injeksjon på felt på norsk sokkel.

Prosessanleggene på Kårstø og Kollsnes er hjørnesteiner i det integrerte transportsystemet. Drøyt 55  prosent av all norsk gass som eksporteres, er innom anleggene på Kårstø og Kollsnes for prosessering.

– Vi har oppnådd høy tilgjengelighet og regularitet ved prosessanlegg vi er operatør for siste gassår? sier direktør for produktstyring i Gassco, Jan Hauge i en pressemelding.

Han forklarer veksten i de norske gassleveransene til Europa med høyere produksjon fra gassfeltene på norsk sokkel, samtidig som etterspørselen etter norsk gass har øket.

Lørdag 16. januar ble det satt ny døgnrekord for leveranse av norsk gass med 355,8 millioner kubikkmeter.

Av Egil Kr. Solberg | 18.01.2010 kl.15:5