Menu
Skogbrann Vestli førre

Økt brannfare

Det har vært en fantastisk helg med temperaturer godt opp på 20-tallet og godværet skal fortsette litt til. Det varme og tørre været fører imidlertid til økt gress og lyngbrannfare.

Av admin | 09.05.2016 05:52:07

Meteorologisk institutt har sendt ut obs-varsel om dette, blant annet her hos oss.

Haugesund kommune har generelt bålforbud hele året, med unntak av bål i fjæra når det ikke er generelt stor brannfare. Uansett så skal man alltid ta kontakt med brannvesenet i kommunen dersom man ønsker å fyre opp et bål.