Menu

Økt aktivitet

Statoil melder om at det blir unormalt høy aktivitet på Kalstø (og Kårstø) i slutten av august og første halvdel av september. Dette betyr mer trafikk til og fra anleggene og ekstra fakling.

Av admin | 19.08.2016 13:41:28

I forbindelse med planlagt vedlikehold både på Kalstø i Karmøy og Kårstø i Tysvær, vil det i perioden 27. august til 15. september være høyere aktivitetsnivå enn normalt.

Selve arbeidsperioden er fra 1. til 10. september. Da vil det være flere personer som har sitt daglige arbeid på disse stedene enn det som er vanlig – 120 personer på Kalstø. Dermed blir det også mer trafikk til og fra anleggene ved arbeidsdagens start og slutt.

På Kårstø vil det også være en del aktivitet med mannskap og helikopter i forbindelse med at en skal skifte ut fire av fem fakkeltopper. Både ved nedkjøring (27. august-1. september) og oppkjøring i etterkant (10.-15. september), vil det være en del ekstra fakling på Kårstø.