Menu

Økning i netthastighet

En stor økning i tallet på svært raske bredbånd sørger for at den gjennomsnittlege hastigheten på private bredbånd går opp fra 34,6 Mbit/s i 4. kvartal 2015 til 40,2 Mbit/s i 1. kvartal 2016.

Av Egil M Solberg | 13.06.2016 10:09:25

Tallet på private bredbåndabonnement i den raskeste kategorien – fra 128 Mbit/s og raskere – økte fra 25 000 i forrige kvartal til hele 81 000 i 1. kvartal.

Med Oslo like bak, har Rogaland framdeles den høyeste gjennomsnittshastigheten med 49,6 Mbit/s.

Rogalendingene har også den klart største andelen raske breiband. Hele 62 prosent av breibåndene er på 32 Mbit/s eller raskere mot 39 prosent på landsbasis.

Dette melder SSB i dag.