Menu
domstol konfliktråd

Økning i Konfliktrådet

Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland har i første halvår av 2017 hatt 26 ungdom til oppfølging mot 12 i samme periode i fjor.

Av Egil M Solberg | 05.07.2017 08:54:11

I alt har 24 fått ungdomsoppfølging og to ungdomsstraff.

I alt har 261 påklagede vært i Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland hittil i år. Antall personer fordeler seg på 60 kvinner og 201 menn. De fleste er i alderen 15-18 år (38%).

Den største sakskategorien omhandler ikke lenger vold, men skadeverk, narkotika og naskeri.

Åtte ungdom har også fått forlenget ungdomsoppfølging på grunnlag av nye lovbrudd første halvår.