Menu

Økning av trafikksaker

På trafikksaker er det økning på flere områder i Haugesund og Sunnhordland politidistrikt.

Av admin | 03.07.2012 12:04:29

Saker med både promille, fart og kjøring uten gyldig førerkort er økende.

– Tallene kan nok tyde på noe mer kontrollaktivitet første halvår, sier politimetser Kaare Songstad.

Av Egil M Solberg | 03.07.2012 kl.12:04