Menu
kniv trusler

Øker ikke bøtesats for kniv

Politiet i Sør-Vest politidistrikt vil slik situasjonen er nå, ikke øke bøtesatsen for bæring av kniv på offentlig sted. I Oslo politidistrikt ble bøtesatsen nylig øket til 12.000 kroner.

Av Egil M Solberg | 20.10.2017 13:39:08

– Vår bøtesats er 8.000 kroner i forelegg. Dersom boten ikke vedtas, blir det overfor domstolen lagt frem påstand om en bot på 9.500 kroner samt saksomkostninger, opplyser kommunikasjonsrådgiver Hilde Urdal Fløysvik.

Ved andre gangs overtredelse er bøtesatsen 10 000 kroner og 12 000 dersom boten ikke vedtas.

– Per nå er det ikke aktuelt å øke bøtesatsen, men dersom problemet øker – slik det ser ut til å gjøre i Oslo – vil vi vurdere å øke bøtesatsen også her, opplyser hun.