Menu
Rådhuset i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Øker eiendomsskatten i Haugesund

Rådmannen i Haugesund går inn for å øke eiendomsskatten, mens kommunale avgifter på vann, avløp og søppel blir redusert.

Av Egil M Solberg | 21.10.2016 18:19:10

Kommunene sliter med et udekket underskudd på i alt 138 millioner kroner.

Det akkumulerte underskuddet skal i rådmannens forslag dekkes inn med 58 millioner kroner i 2016, 47 millioner kroner i 2017 og 33 millioner kroner i 2018.

– Med strammere økonomiske rammer har det vært nødvendig å legge om tjenestetilbudet på mange områder de siste årene, men Haugesund kommune vil fremdeles yte gode og forsvarlige tjenester til sine innbyggere på alle områder, skriver rådmannen i sin innledning av budsjettet ifølge NRK.