Menu

Økende aktivitet for luftambulansen

Det har vært en økende aktivitet for luftambulansen i Helse Fonna-området og dette aktualiserer igjen behovet for en ekstra luftambulanse med stasjon i Haugesund.

Av admin | 21.11.2012 17:26:44


Stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal (Frp) Foto: Wikipedia.

– Det har dessverre også vist seg å være samtidighetskonflikter ved de eksisterende baser, noe som kan begrense muligheten for utrykning. Dette er ikke er akseptabelt, skriver stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal i Frp.
 
– Luftambulanse stasjonert i Haugesund vil også redusere responstiden ved utrykning i vårt distrikt, noe som kan være avgjørende når liv skal reddes, hevder Vaksdal.

Av Egil M Solberg | 21.11.2012 kl.17:26