Menu

Offentlige monopoler avler ukultur

RETT PÅ SAK: Det er ikke bare i statsselskapet Norsk Tipping at det er ukultur. Offentlige monopoler avler ukultur – også fordi graverende feil aldri får personlige konsekvenser.

Av admin | 15.01.2010 14:20:13

   
    Kommentar av
    Ragnar Larsen.

 

De siste dagers avsløringer av forhold i Norsk Tipping har fått styreleder Lars Sponheim til å erklære at det er en ukultur i selskapet. Han mener at dersom den informasjon som nå er tilgjengelig var blitt kjent da Bondevik II-regjeringen besluttet å forlenge tippemonopolet, ville Norsk Tippings enerett ha blitt avviklet.

Styrelederen setter her fingeren på en verkebyll. Offentlige monopoler avler ukultur og som regel også ineffektiv drift. Det siste er offentligheten blitt kjent med også for tippeselskapets del. Hundrevis av millioner kroner som skulle komme kultur og idrett til gode, er sløst bort med stille samtykke fra et udugelig styre og sløve eiere, det vil si Kulturdepartementet. Riksrevisjonen har gjennom årene antegnet en rekke forhold, som Norsk Tipping stort sett har gitt blaffen i. Når en bestyrer et monopol, behøver en ikke å lytte til sine kontrollører heller.

Ukulturen i offentlige monopoler ser vi også på jernbanen. Togtrafikken hemmes daglig av nedfalte kjøreledninger, sviktende signalanlegg og uvirksomme sporpenser. Hvor lenge tror leseren at konkurranseutsatte jernbanesporforvaltere og togtransportselskaper ville ha kunnet operere slik Jernbaneverket og Statsbanene gjør? Rett svar: De ville blitt feid vekk fra arenaen av misfornøyde kunder.

Vel er det så at Stortinget godt kunne ha satset mer på å vedlikeholde og modernisere jernbanen, men det ville ikke ha løst utfordringene. Problemene ligger ikke i skinnegangen, men mellom ørene på dem som har lederansvar i jernbaneverk og statsbaner. Om ting går i stå, får det aldri personlige konsekvenser for dem som har lederansvar. Personlige konsekvenser ? det er det bare trafikantene som opplever.

I dag er det høring i Stortinget om NAV. Jevnt over virker ikke den nye arbeids- og velferdsetaten etter forutsetningene, for å si det forsiktig. I en normal virksomhet ville øverste sjef ha innsett sin utilstrekkelighet og søkt avskjed, eventuelt at eierne ville gått til oppsigelse, men det skjer ikke i det offentlige. Vi tror heller ikke det skjer i NAV heller. Dagens høring arter seg trolig som en jakt på syndebukker hvor alle skylder på alle.

Vi har også sett i Forsvaret hvordan en ukultur har fått lov til å rotfeste seg. Her siktes det til Forsvarsdepartementet, hvor sterke egoer har gode operasjonsbetingelser. For et par år siden hadde departementets ledelse fått det for seg at viseadmiral Jan Reksten, sjef for Fellesoperativt Hovedkvarter, og andre høyere offiserer var korrupte ved å ha deltatt på en golftur i Spania. Forsvarsledelsen fikk endog Økokrim til å ransake offiserers hjem og gjennom siktelser innlede straffeforfølgning. Sakene løste seg opp i intet. Departementets ledelse ble stående igjen med skammen, men uten konsekvenser. Ledere som lider av paranoia er farlige, aller mest i Forsvaret, men omplassering av ukulturutøvere ? ikke tale om!

Norsk Tippings monopol blir nok ikke opphevet, selv om private aktører ville ha generert like mye tippemidler til kultur og idrett. Norges Statsbaner burde for lengst ha vært privatisert og konkurranseutsatt. Driften av jernbanens infrastruktur skulle vært utsatt på anbud.

Når dette ikke tillates av dagens regjering og stortingsflertall, kommer det også av at det er altfor mye fagforeningsstyre i Norge. LO-systemet sponser regjeringspartiene for at intet skal skje. Ansatte er viktigere enn kunder og brukere.

Slik får offentlige monopoler anledning til å vedlikeholde sin ukultur.

Av Ragnar Larsen | 15.01.2010 kl.14:1