Menu

Odin er død – regjeringen.no leve

Nettstedet odin.no er lagt ned. Nå heter nettstedet regjeringen.no. - Det innebærer at det blir betydelig lettere å finne fram på regjeringens internettsider, mener fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Av admin | 13.02.2007 12:11:17

-Dette skal være en møteplass for regjeringen, departementene og en aktiv deltakende og kunnskapssøkende befolkning, kunne statsråden proklamere.

Hun kan love en portal basert på ny teknologi, med langt bedre tilgjengelighet og en struktur som er basert på brukernes premisser. Søker du etter informasjon skal du ikke lenger få opp uttallige stortingsproposisjoner med uleselig tekst først i søket, men treff som i en helt annen grad er basert på relevans. Førstesidene skal bli mer informative, nyhetsprioriteringen bedre og det skal bli lettere å finne fram bakgrunnsstoff til nyhetene.

– Jeg håper og tror at denne fornyingen vil bidra til å styrke demokratiet ved at alle får lettere tilgang til dokumenter som ligger til grunn for politiske vedtak og den aktuelle, politiske debatten, sier Heidi Grande Røys.

Av Egil Kr. Solberg | 13.02.2007 kl.12:1