Menu
Odda sjukehus FOTO: Helse Fonna

Odda skal ha samme beredskap

Helseminister Bent Høie (H) sier at beredskapen på Odda sykehus skal være på samme nivå og gi samme trygghet som i dag.

Av Egil M Solberg | 08.05.2017 23:43:56

I slutten av april godkjente helseministeren beslutningen fra Helse Vest om at sykehuset i Odda ikke lenger skulle ha akuttkirurgisk døgnberedskap.

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har derfor bedt Høie om å redegjøre for hvordan han ser for seg at sykehuset kan oppfylle kravene for beredskap.

Nå har komiteen fått svar fra statsråden, melder Aftenbladet.

– Sykehuset skal kunne håndtere situasjoner med akutte alvorlige syke eller skadde pasienter/traumepasienter, og stabilisere for videre transport. Dette gjelder både akutte alvorlige medisinske og kirurgiske tilstander, skriver Høie og tilføyer at den samlede beredskapen for befolkningen i området skal være på samme nivå og gi samme trygghet som i dag, skriver avisa.