Menu
Tverrslaget er den tykke grå linjen som går vannrett på bildet mellom hovedløpene og sjødeponiet. De som vil drive det må gi anbud innen 1. desember. (Bilde: Statens vegvesen)

Nytt Rogfast-anbud

Entreprenørene skal nå gi tilbud på byggingen av et 700 meter langt tverrslag på Harestad i Rogfast.

Av Egil M Solberg | 11.10.2017 18:57:58

Tverrsalget skal ta av fra hovedtunnelen en knapp kilometer fra søndre påhugg. Den skal brukes til å frakte masse ut fra hovedtunnelen i en senere entreprise.

Årsaken til at Vegvesenet velger å sprenge et tverrsalg så nært påhugget er at det kommer ut i strandkanten like ved et planlagt sjødeponi for tunnelmasse. Dermed slipper man massetransport på offentlig veg, skriver Våre veger.

Oppdraget må være fullført i desember 2018.

I nordre ende blir det et annet tverrslag. 5. oktober var det anbudsåpning for sprenging av dette.

Det blir også drift fra Kvitsøy, som ligger over midten av tunnelen.

Tunnelen under fjorden blir 26,7 km lang. Det er 2,2 km lengre enn Lærdalstunnelen, som er verdens lengste vegtunnel i dag.

Rogfast skal åpnes for trafikk i 2025 eller 2026. I følge siste kostnadsoverslag vil prosjektet koste 16,8 milliarder kroner, skriver nettstedet.