Menu

Nytt og unikt fagtilbud i Haugesund

Snart kommer et matnyttig fagtilbud for alle som er interessert i sjørett og maritimt regelverk. Bak nyvinningen står Sjøfartsdirektoratet, Eidesvik Offshore, Haugaland kunnskapspark og Høgskolen Stord/Haugesund.

Av admin | 15.01.2010 14:21:33

Sjørett og maritimt regelverk
F.v. Simon Næsse(rådgiver Sjøfartsdirektoratet), Geir Knutsen (prosjektleiar, Haugaland Kunnskapspark),
Olav Akselsen (sjøfartsdirektør), Sigbjørn Næsse (administrasjonssjef Eidesvik Offshore ASA)
Foto: Sjøfartsdirektoratet.

Det finnes flere utdanningsinstitusjoner hvor en kan studere sjørett. En mangelvare har imidlertid vært et fag som alene fokuserer på det regelverket som kommer fra både nasjonale og internasjonale myndigheter. Dette er noe som vil bli dekket i dette nye faget.

– Det vil i tillegg være et spennende prosjekt der både næring, Sjøfartsdirektoratet og høgskolen jobber sammen for å gi et nytt utdanningstilbud, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Målet er å gi dem som velger å følge dette studiet skal få en oversikt over regelverksystemet som gjelder for skip, rederier og mannskap.

Arbeidet med å utarbeide faget er startet og jurister fra Sjøfartsdirektoratet og den private næringen vil i løpet av 2010 ha utarbeidet hele fagstrukturen. En regner med at faget vil utgjøre omtrent 15 studiepoeng og i første omgang bli tilbudt på Høgskolen Stord/Haugesund tidlig i 2011.

Av Egil Kr. Solberg | 15.01.2010 kl.17:5