Menu

Nytt nødnett for brannvesenet

Nå bygges det nytt nødnett for brann i fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Spennende dager når Motorola Solutions Norge AS sine representanter var i full sving her lokalt for noen dager siden.

Av admin | 06.05.2014 13:59:47

Det vil bli installert helt nytt alarmeringsutstyr i 110-sentralen ved Haugesund brannvesen, nytt sambandsutstyr i alle brannstasjoner, brannbiler og for alt brannpersonell (beredskapspersonell) i regionen.

11 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland er gått sammen med henblikk på å få til et interkommunalt brannvesen.

For 110-sentralen i Haugesund fører dette til at det må foretas en bygningsmessig utvidelse i eksisterende brannstasjon. Arbeidet som nå gjøres utføres i regi av Berg Eiendom Haugaland AS som eier lokalene brannvesenet disponerer i samarbeid Haugesund kommune.

Av Veronica Rona Thomassen | 06.05.2014 kl.13:59