Menu
fkh

Nytt mediehus i Haugesund

Det er krevende tiden i avisbransjen og i sommer gikk lokalavisa Karmsund konkurs. Nå slår avisene Karmøynytt og Haugesundnytt seg sammen med TV Haugaland. Sammen skal de utfordre Haugesunds Avis.

Av Egil M Solberg | 25.08.2015 18:00:40

Karmøynytt har ifølge Brønnøysundregistrene dårlig lønnsomhet og tapt egenkapital. Den nye avisa Haugesundnytt gikk med 714.000 kroner i underskudd i fjor og var avhengig av ny egenkapital eller en vesentlig forbedring i lønnsomheten for å kunne drives videre.

TV Haugaland har blitt drevet med til dels store underskudd i mange år. I perioden 2007 til 2013 tapte selskapet i alt 13 753 000 kroner. De siste to årene, og etter at TV-kanalen ble en mer integrert del av FK Haugesund, har TV-selskapet imidlertid produsert overskudd, mens egenkapitalen fortsatt er tapt.

FK Haugesund sliter også med økonomien, noe som er gjort kjent gjennom media de siste månedene. Flere sentrale personer i ledelsen har også sluttet i sine jobber som en konsekvens av den dårlige økonomien den senere tiden.

Ved å slå sammen selskapen, vil det åpne seg muligheter for store besparelser i driften og bedre lønnsomhet.

Ifølge en pressemelding fremkommer det at virksomhetene i TV Haugaland, Karmøynytt og Haugesundnytt vil bli slått sammen til det nye selskapet Haugaland Media. I tillegg opprettes FKH-media, et rent markedsselskap som skal selge både medieflater og fotballprodukter i FK Haugesund.

Det nye selskapet skal eies av FK Haugesund AS (90 %). Det betyr at annonsører fremover vil støtte fotballklubben når de kjøper annonser i både avis og TV, samt andre av fotballklubbens sponsorprodukter.

Haugaland Media skal ledes av Vidar Jenssen fra Karmøy nytt, mens FKH Media blir ledet av Ingolf Steensnæs fra FK Haugesund. Øystein Merkesvik og Alexander Urrang Hauge fortsetter som redaktører for henholdsvis avis og tv.

Ambisjonen er ifølge pressemeldingen å utfordre Haugesunds Avis som det største mediehuset i regionen.

I realiteten vil dette kunne bety en enda tøffere konkurranse om annonsekronene og lavere marginer for begge «mediehusene».

Karmsund Avis fortsetter?
Etter det Radio Haugaland er gjort kjent med, er distribusjonsvirksomheten av reklame i folks postkasser fra Karmsund Avis tilbake i et nytt selskap etter konkursen.

Det betyr at tidligere redaktør og eier Arne Andreassen fortsatt er en del av annonsemarkedet på Haugalandet og konkurransen om annonsekronene.