Menu
ekofisk

Nytt gassfunn i Nordsjøen

Statoil har gjort et nytt gass- og kondensfunn bare 17 kilometer nordøst for Ekofisk-feltet i Nordsjøen.

Av Egil M Solberg | 23.07.2015 16:41:53

Selskapet anslår volumene til mellom 15 og 75 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

– Funnene bekrefter Statoils oppfatning om at selv slike modne områder på norsk sokkel fortsatt har et interessant letepotensial, sier May-Liss Hauknes, Statoils letedirektør for Nordsjøen til NRK.